بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ اعلام کرد رشد اقتصادی در شش ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

با توجه به این گزارش بیشترین میزان رشد اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری مربوط به «صادرات کالاها و خدمات» و کمترین آن مربوط به «واردات کالاها و خدمات» بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های بازاری با سال پایه ۹۵) که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، رشد اقتصادی در نیمه اول امسال به ۵.۱ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.

021002

در بررسی تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای در این مدت می‌توان مشاهده کرد مصرف نهایی بخش خصوصی در نیمه اول ۱۴۰۲ نسبت به نیمه اول ۱۴۰۱ بدون تغییر مانده است. رشد مصرف بخش خصوصی در این آمار معادل ۵.۹ درصد اعلام شده است.

دیگر بخشی که در بررسی تولید به روش هزینه‌ای مطرح است مخارج مصرف نهایی در بخش دولتی است. این آمار در نیمه نخست سال گذشته منفی ۷.۹ درصد بوده که با تغییرات زیادی به مثبت ۰.۹ درصد در نیمه نخست امسال رسیده است.

بر اساس این آمارها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با افزایش همراه بوده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور از ۳ درصد در شش ماهه ابتدایی سال گذشته به ۴.۵ درصد در مدت مشابه امسال رسیده است.

بررسی رشد‌ اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص در نهایت به خالص تجارت با خارج از کشور ختم می‌شود. در این آمار بیشترین میزان رشد در میان اجزای هزینه‌ای تولید متعلق به «صادرات کالاها و خدمات» و کمترین میزان رشد مربوط به «واردات کالاها و خدمات» بوده است.

بر این اساس رشد «صادرات کالاها و خدمات» در نیمه نخست سال گذشته ۶.۸ درصد بوده که به افزایش به ۲۳ درصد در نیمه ابتدایی امسال رسیده و در بالاترین سطح رشد در میان اجزای هزینه‌ای تولید قرار گرفته است. در سمت دیگر «واردات کالاها و خدمات» قرار دارد که در نیمه نخست سال گذشته رشدی معادل ۱۴.۱ درصد داشته اما در نیمه اول سال جاری این رشد به ۰.۶ درصد کاهش یافته است.