بر اساس جدول آماری ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد سه فصل ابتدایی فولادسازان در امر صادرات، از ابتدای سال تا پایان آذر ماه، بخشی از تولید فولاد کشور صادر شده که بر اساس آمار صادراتی در مدت مذکور سال جاری و مقایسه آن با صادرات در مدت مشابه سال گذشته، متاسفانه در مقاطع طویل و محصولات فولادی کاهش داشته است؛ در مقاطع تخت فولاد و شمش  فولاد زیر 10 درصد بیشتر شده اما در خصوص صادرات گندله سنگ‌آهن 59.9 درصد، آهن اسفنجی 140.8 درصد و کنسانتره سنگ‌آهن 633.2 درصد رکورد خوبی ثبت شده است.

طبق آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور، در مجموع 9 ماهه امسال، یک میلیون و 91 هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که حدود 104 هزار تن کمتر مقدار صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته معادل یک میلیون و 195 هزار تن بوده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز از 202 هزار تن در مجموع 9 ماه ابتدایی 1401 به 217 هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده که نشان از افزایش هفت درصدی صادرات این مقاطع دارد.

از ابتدای سال تا پایان آذر ماه، یک میلیون و 308 هزار تن محصولات فولادی صادر شده که نسبت به یک میلیون و 397 هزار تن صادراتی در 9 ماهه نخست سال گذشته، 6.4 درصد کمتر شده است.

طی مدت مذکور سال جاری، دو میلیون و 739 هزار تن شمش فولاد صادر شده که این حجم صادرات شمش فولاد 4.9 درصد بیش از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته است که دو  میلیون و 610 هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) صادر شده بود.

طبق آمار، رشد صادرات در گندله سنگ‌آهن، آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ‌آهن رکورد زده است.

صادرات آهن اسفنجی، افزایش140.8 درصدی را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که در 9 ماهه نخست سال گذشته حدود 125 هزار آهن اسفنجی صادر شده بود، این عدد در مجموع 9  ماهه 1402 به 301 هزار تن رسیده است.

صادرات گندله سنگ‌آهن در مدت مذکور سال جاری 734 هزار تن ثبت شده که نسبت به 495 هزارتن صادراتی در 9 ماهه 1401، 59.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در نهایت بیشترین رشد صادرات مختص کنسانتره سنگ‌آهن است که با رشد 630.2 درصدی از 63 هزار تن در 9 ماهه 1401 به 4610 هزارتن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.