وی اهداف کلان پژوهش و فناوری وزارت نیرو را تشریح و تصریح کرد: ارتقای جایگاه و منزلت پژوهش و نوآوری در صنعت، استقرار و توسعه پایدار زیست‌بوم فناوری و نوآوری، حمایت از تجاری‌‌‌سازی یافته‌‌‌های پژوهشی، حمایت هدفمند از پژوهشگران و نوآوران صنعت و افزایش صادرات محصولات دانش‌‌‌بنیان از جمله این اهداف است.

مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو با بیان اینکه ۱۰‌درصد کل شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان کشور را شرکت‌های فعال در صنعت آب و برق تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: ۹۹۲شرکت دانش‌‌‌بنیان در زمینه‌‌‌های آب، آبفا و برق فعال هستند که از این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۱، سهم شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان برقی ۸۱‌درصد و سهم شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان آبی ۱۹‌درصد بوده است.

شعبان‌‌‌زاده با بیان اینکه تعداد ۶۴واحد فناور تا پایان سال گذشته در مرکز رشد و پردیس‌‌‌های منطقه‌‌‌ای وزارت نیرو مستقر شده‌‌‌اند، خاطرنشان کرد: حجم قراردادهای جاری تولید بار اول با شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان برابر با ۶۲۰میلیارد تومان و حجم قرارداد خرید محصولات و خدمات از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان ۲۹۱۷میلیارد تومان بوده است.